Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

Ελλάδα: Επανέλεγχος για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
Ελλάδα: Επανέλεγχος για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους

<p>Κοινή υπουργική απόφαση υπέγραψαν οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, για την μεθοδολογία, που θ’ ακολουθηθεί ώστε να διεξαχθεί επανέλεγχος των συμβάσεων 40.000 δημοσίων υπαλλήλων.</p> <p>Πρόκειται για τις περιπτώσεις μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου βάσει του αποκαλούμενου “νόμου Παυλόπουλου” αλλά και συμβάσεις επί υπουργίας Βάσως Παπανδρέου.</p> <p>Βάσει της απόφασης τον έλεγχο αναλαμβάνει το ΑΣΕΠ και στην περίπτωση παρατυπιών θα υπάρχει άμεση απόλυση χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.</p> <p>Στις παρατυπίες περιλαμβάνονται ενδεχόμενα πλαστά δικαιολογητικά, ανακριβή ή ψευδή στοιχεία, όπως κι οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή παράλειψη, που στόχο είχε την μετατροπή της σύμβασης.</p> <p>Θα σταλούν όλες οι επίμαχες λίστες στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προκειμένου η διαδικασία να υλοποιηθεί.</p> <p>Αν κατά την πάροδο του χρόνου κάποιος υπάλληλος έχει μεταφερθεί ή μεταταγεί σε άλλον φορέα από τον αρχικά προβλεπόμενο, θα δηλώνεται σαφώς πριν τον επανέλεγχο.</p> <p>Όλα τα στοιχεία θα συγκεντρωθούν στο ΑΣΕΠ ώστε διεξαχθεί η εμπεριστατωμένη έρευνα των συμβάσεων, από κλιμάκια αποτελούμενα από δύο άτομα κατ’ ελάχιστο- επιθεωρητής ή βοηθός επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και υψηλόβαθμο υπάλληλο του δημοσίου- πριν ληφθούν οριστικές αποφάσεις.</p>