Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

Τι ισχύει για τα διαδικτυακά φαρμακεία - Πως να προστατευτείτε

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
Τι ισχύει για τα διαδικτυακά φαρμακεία - Πως να προστατευτείτε

<p>Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι αγοράζουν όλο και περισσότερο φάρμακα μέσω Διαδικτύου, εξέδωσε σήμερα έναν κανονισμό εφαρμογής ο οποίος καθορίζει τον σχεδιασμό ενός κοινού λογοτύπου για τα διαδικτυακά φαρμακεία και τις τεχνικές απαιτήσεις για τη διασφάλιση της αυθεντικότητάς του.</p> <p>Το λογότυπο θα είναι πλήρως διαθέσιμο το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα ενός διαδικτυακού φαρμακείου. Το ορθογώνιο στη μέση της αριστερής πλευράς θα φέρει τη σημαία της χώρας της ΕΕ στην οποία είναι εγκατεστημένο το διαδικτυακό φαρμακείο, και το κείμενο θα είναι μεταφρασμένο στην/στις επίσημη/-ες γλώσσα/-ες της εν λόγω χώρας.</p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/271750/350x295_logo-online-safe-pharmacies.jpg"></p> <p>Ο κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει τις επόμενες τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία ενός έτους για να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του.</p> <p>Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, στις εθνικές αρχές μια «εργαλειοθήκη» επικοινωνίας για να τις υποστηρίξει όσον αφορά την προετοιμασία των εθνικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης που απαιτούνται από την κοινοτική οδηγία για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα.</p> <p>Ο Τόνιο Μποργκ, επίτροπος αρμόδιος για θέματα υγείας, δήλωσε τα εξής: «Όταν αγοράζουν φάρμακα μέσω του διαδικτύου, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι, εκτός αν αγοράζουν από διαδικτυακά φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα, διατρέχουν τον κίνδυνο αγοράς φαρμάκων που είναι ψευδεπίγραφα. Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα μπορεί να είναι αναποτελεσματικά, επιβλαβή, ή ακόμη και θανατηφόρα. Η Επιτροπή έχει θεσπίσει έναν κοινό λογότυπο για τα διαδικτυακά φαρμακεία, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να είναι ασφαλείς».</p>