Πόσοι είναι οι Έλληνες;

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
Πόσοι είναι οι Έλληνες;

<p>Διαδραστικός χάρτης, στον οποίο εμφανίζονται βασικά χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας, και δήμου άρχισε να λειτουργεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).</p> <p><a href=" http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-interactive-census-map" rel="external"><img src="https://static.euronews.com/articles/280616/600x375_1109-map-greece-population.jpg"></a></p> <p>Επιλέγοντας την περιφέρεια ή το δήμο που τον ενδιαφέρει, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να λάβει πληροφορίες σχετικά με:</p> <p>• Το μόνιμο, νόμιμο και de facto πληθυσμό <br /> • Τον αριθμό κατοικιών <br /> • Την κατανομή του μόνιμου πληθυσμού κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και μέση ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, υπηκοότητα <br /> • Τον αριθμό των νοικοκυριών και το μέσο μέγεθος νοικοκυριού καθώς και τον αριθμό πυρηνικών οικογενειών <br /> • Το επίπεδο εκπαίδευσης του μόνιμου πληθυσμού <br /> • Την κατάσταση ασχολίας και τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας του πληθυσμού.</p> <p>Κάντε λοιπόν κι εσείς <a href=" http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-interactive-census-map" rel="external"> κλικ εδώ </a> για να δείτε όλες τις πληροφορίες.</p>