Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

Το ελληνικό χρέος μέχρι το...2057!

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
Το ελληνικό χρέος μέχρι το...2057!

<p>Στοιχεία αναφορικά με τα ποσά που χρωστά η Ελλάδα για τον επόμενο σχεδόν… μισό αιώνα διαβιβάστηκαν στην Βουλή από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ύστερα από αίτημα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σταθά.</p> <p>Ο βουλευτής ζήτησε να ενημερωθεί πόσα οφείλει η Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς κάθε χώρα-μέλος χωριστά και προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ζητούσε επίσης να διαβιβαστούν και τα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής. </p> <p>Οπως αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ, το Δημόσιο Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30.4.2015 after swaps διαμορφώθηκε σχεδόν στα 312,7 δισ. ευρώ ενώ στη Βουλή διαβιβάστηκαν και αναλυτικά στοιχεία για την κατηγοριοποίησή του. </p> <p>Ειδικότερα, το Χρέος Κεντρικής Διοίκησης στις 30.4.2015 ήταν:</p> <p><div style="width:600px;float:left;margin-bottom:8px;"> <div style="background-color:#e8e8e8; font-size:12px; padding:8px;border-radius:8px;"> <h4><strong> Ειδικότερα, το Χρέος Κεντρικής Διοίκησης στις 30.4.2015 ήταν </strong></h4> <br> <li>Εντοκα γραμμάτια: 14.943.985.150</li> <li>Ομόλογα: 39.380.106.240</li> <li>Ομόλογα ANFA: 7.309.342.288</li> <li>Ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ: 19.874.176.528</li> <li>Δάνεια από την ΤτΕ: 4.265.072.006</li> <li>Ειδικά διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων): 7.094.520.535</li> <li>Λοιπά δάνεια εξωτερικού: 5.081.086.468</li> <li>Δάνεια από EFSF: 130.909.000.000</li> <li>Δάνεια από κράτη μέλη της ευρωζώνης: 52.900.000.000</li> <li>Δάνεια από ΔΝΤ: 20.634.653.567</li> <li>Βραχυπρόθεσμα δάνεια (repos): 10.286.954.529</li> <li>Σύνολο: 312.679.022.950</li> </div> </div>​</p> <p>Σύμφωνα με το έγγραφο, το καθαρό ποσό που πρέπει να καταβληθεί για χρεολύσια από 1.5.2015 έως το τέλος του 2015 είναι 13,1 δισ. δεδομένου ότι οι πληρωμές που εμφανίζονται εντός του ιδίου έτους (25,2 δισ.) είναι αναχρηματοδοτούμενο χρέος (έντοκα γραμμάτια και repos). Αντίστοιχα για τόκους θα πρέπει να καταβληθεί στο ίδιο διάστημα ποσό το οποίο ανέρχεται στα 3,1 δισ.</p> <p>Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής χρέους της Κεντρικής Διοίκησης από 30.4.2015 έχει ως εξής: </p> <p>2015: 38,328 δισ <br /> 2016: 7,227 δισ <br /> 2017: 9,648 δισ <br /> 2018: 4,600 δισ <br /> 2019: 13,628 δισ<br /> 2020: 5,080 δισ <br /> 2021: 5,154 δισ <br /> 2022: 6,907 δισ <br /> 2023: 9,208 δισ <br /> 2024: 8,964 δισ <br /> 2025: 7,419 δισ <br /> 2026: 8,059 δισ<br /> 2027: 8,062 δισ<br /> 2028: 7,469 δισ <br /> 2029: 6,893 δισ <br /> 2030: 7,220 δισ <br /> 2031: 6,723 δισ <br /> 2032: 9,523 δισ <br /> 2033: 6,780 δισ <br /> 2034: 9,520 δισ <br /> 2035: 9,247 δισ <br /> 2036: 9,316 δισ <br /> 2037: 12,813 δισ <br /> 2038: 12,516 δισ <br /> 2039: 13,401 δισ <br /> 2040: 6,369 δισ <br /> 2041: 7,292 δισ <br /> 2042: 7,682 δισ <br /> 2043: 10,100 δισ <br /> 2044: 6,23 δισ <br /> 2045: 8,13 δισ <br /> 2046: 4,83 δισ <br /> 2047: 5,9 δισ <br /> 2048: 2,5 δισ<br /> 2050: 500 εκατομμύρια ευρώ<br /> 2053: 2 δισ <br /> 2054: 6,3 δισ<br /> 2057: 1,13 δισ</p> <p>Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι ο ΟΔΔΗΧ έχει διαβιβάσει και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης και ανάμεσα στα στοιχεία, περιλαμβάνεται και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δανείων από το ΔΝΤ. Αυτό έχει ως εξής:</p> <p>2015: 5,498 δισ <br /> 2016: 2,995 δισ <br /> 2017: 708 εκατομμύρια <br /> 2018: 1,763 δισ <br /> 2019: 2,046 δισ <br /> 2020: 2,046 δισ <br /> 2021: 2,046 δισ <br /> 2022: 1,910 δισ <br /> 2023: 1,338 δισ <br /> 2024: 284 εκατομμύρια ευρώ.</p>