Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

Ψηφοφορία: Κατά τη γνώμη σας, ποιος θα πρέπει να κερδίσει το πρώτο Ευρωπαϊκό βραβείο καινοτομίας;

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
Ψηφοφορία: Κατά τη γνώμη σας, ποιος θα πρέπει να κερδίσει το πρώτο Ευρωπαϊκό βραβείο καινοτομίας;

<p>Για να θέσει στο προσκήνιο μερικές από τις λαμπρότερες νέες ιδέες στην Ευρωπαϊκή τεχνολογία, και τους άνθρωπους οι οποίοι τις εμπνεύστηκαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απονείμει για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό βραβείο καινοτομίας με την ονομασία <a href="https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/innovation-radar">Ιnnovation Radar</a>. Το βραβείο αναγνωρίζει την πιο ελπιδοφόρα επιχειρηματική ανάπτυξη σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σχέδια στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.</p> <p>Δέκα τέσσερις εταιρείες έχουν προεπιλεγεί και <b>και μπορείτε να ψηφίσετε την αγαπημένη σας παρακάτω</b>.Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της δημόσιας ψηφοφορίας, οι δικαστές θα ανακοινώσoυν το νικητή στο <a href="http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015">ICT2015</a> σε τελετή στη Λισαβώνα στις 20-22 Οκτωβρίου 2015..<br /> <script>EMBED_PARAMS = {};EMBED_PARAMS.surveyID='ALky0ZS4xt';EMBED_PARAMS.domain ="//questionpro.com";EMBED_PARAMS.src ="//questionpro.com/t/ALky0ZS4xt";EMBED_PARAMS.width="100%";EMBED_PARAMS.height = null;EMBED_PARAMS.border = "hidden";</script><br /> <div id="div_ALky0ZS4xt"></div><br /> <script src="//questionpro.com/javascript/embedsurvey.js?version=1"></script> <br /> <span style="font-family:arial; font-size:14px;">Powered by <a href='http://questionpro.com'>QuestionPro</a></span></p> <p><a href="http://www.fluidtime.com/en/">http://www.fluidtime.com/en/</a><br /> <a href="http://cloudbroker.com/">http://cloudbroker.com/</a><br /> <a href="http://www.broadbit.com/">http://www.broadbit.com/</a><br /> <a href="http://www.translated.net/en/">http://www.translated.net/en/</a><br /> <a href="https://www.verified.de/">https://www.verified.de/</a><br /> <a href="http://www.softeco.it/en/">http://www.softeco.it/en/</a><br /> <a href="http://www.eea.sk/">http://www.eea.sk/</a><br /> <a href="http://www.deeplingo.com/">http://www.deeplingo.com/</a><br /> <a href="http://www.trinite-automation.nl/en/">http://www.trinite-automation.nl/en/</a><br /> <a href="http://www.webratio.com/site/content/en/home">http://www.webratio.com/site/content/en/home</a><br /> <a href="http://www.sparsity-technologies.com/">http://www.sparsity-technologies.com/</a><br /> <a href="http://www.expertsystem.com/">http://www.expertsystem.com/</a><br /> <a href="http://primo1d.com/">http://primo1d.com/</a><br /> <a href="http://www.fluidops.com/en/">http://www.fluidops.com/en/</a></p>