Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

Τέλος το Airbnb στο Βερολίνο

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
Τέλος το Airbnb στο Βερολίνο

<p>Από την πρώτη Μαΐου, εάν ταξιδεύετε στο Βερολίνο, για τη διαμονή σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στα παραδοσιακά ξενοδοχεία.</p> <p>Οι γερμανικές αρχές αποφάσισαν να «κατεβάσουν στόρια» σε διαμερίσματα που νοικιάζονται μέσω υπηρεσιών όπως το Airbnb.</p> <p>Στόχος να σταματήσουν την εκτόξευση του κόστους στέγασης στη γερμανική πρωτεύουσα.</p> <p>Σε περίπτωση που εντοπιστούν να ενοικιάζουν διαμερίσματα σε τουρίστες, οι ιδιοκτήτες στο Βερολίνο μπορεί να κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο που θα φτάνει έως τα €100.000.</p>