Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

Απόφαση - σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους παράτυπους μετανάστες

Access to the comments Σχόλια
Από Konstantinos Tsellos
Απόφαση - σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους παράτυπους μετανάστες

<p>Άτομα από τρίτες χώρες που συλλαμβάνονται ενώ κινούνται παράνομα μέσα στη Ζώνη Σένγκεν δεν θα πρέπει να φυλακίζονται μόνο για αυτό το λόγο, αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.</p> <p>Αντίθετα, θα πρέπει να υπάγονται στην ευρωπαϊκή οδηγία επαναπροώθησης, που προβλέπει χρονικό περιθώριο 30 ημερών για οικειοθελή αναχώρηση.</p> <p>Φυλάκιση δικαιολογείται μόνο αν προκύπτει εύλογη ανησυχία για απόπειρα διαφυγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κράτηση δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τους 18 μήνες.</p> <p>Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει μετανάστρια από την Γκάνα, η οποία συνελήφθη το 2013 από τη γαλλική αστυνομία στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας της Μάγχης.</p> <p>Επιχειρούσε να φτάσει με λεωφορείο από τη Γάνδη στο Λονδίνο, χρησιμοποιώντας πλαστά βελγικά έγγραφα.</p> <p>Ολόκληρη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5b22fc2381c804c048107933b8ce75668.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTahn0?text=&docid=179662&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=567806">εδώ</a></p>