ΔΕΕ:Θύμα βασανιστηρίων δικαιούται επικουρική προστασία αν διατρέχει κίνδυνο

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
ΔΕΕ:Θύμα βασανιστηρίων δικαιούται επικουρική προστασία αν διατρέχει κίνδυνο

Το θύμα παρελθόντων βασανιστηρίων στη χώρα καταγωγής του δικαιούται «επικουρική προστασία», εάν διατρέχει πραγματικό κίνδυνο να μην του παρασχεθεί εκ προθέσεως στη χώρα αυτή η κατάλληλη περίθαλψη για την κατάσταση της σωματικής και ψυχικής του υγείας, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ, σε υπόθεση υπηκόου Σρί-Λάνκα, ο οποίος βρέθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο για σπουδές.

Το ΔΕΕ σημειώνει ότι τυχόν απέλαση στη χώρα αυτή μπορεί επίσης να αντιβαίνει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το Δικαστήριο της ΕΕ υπενθυμίζει τη νομολογία του και αποφαίνεται ότι ο κίνδυνος επιδεινώσεως της κατάστασης της υγείας υπηκόου τρίτης χώρας δεν αρκεί προκειμένου να δικαιολογηθεί η παροχή επικουρικής προστασίας εκτός αν απορρέει από την εκ προθέσεως άρνηση χορηγήσεως ιατρικής περιθάλψεως.

Καλεί δε το εθνικό δικαστήριο που ζήτησε τη γνώμη του ΔΕΕ να εξετάσει, υπό το πρίσμα όλων των πρόσφατων και κρίσιμων στοιχείων (ιδίως δε των εκθέσεων διεθνών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου), εάν, εν προκειμένω, το συγκεκριμένο θύμα βασανιστηρίων ενδέχεται να εκτεθεί, σε περίπτωση επιστροφής του στη χώρα καταγωγής του, σε κίνδυνο να μην του παρασχεθεί εκ προθέσεως η κατάλληλη περίθαλψη για την αντιμετώπιση των σωματικών ή ψυχολογικών συνεπειών από τα βασανιστήρια που υπέστη από τις αρχές της χώρας του.

Το Δικαστήριο αποφαίνεται επομένως ότι αντίκειται στον Χάρτη η απέλαση υπηκόου τρίτης χώρας από κράτος μέλος οσάκις η απέλαση αυτή θα κατέληγε, κατ’ ουσίαν, να επιδεινώσει σημαντικά και αμετάκλητα τις ψυχικές διαταραχές από τις οποίες πάσχει, ιδίως όταν, όπως εν προκειμένω, η επιδείνωση αυτή θα έθετε σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωσή του.

Πηγή: ΚΥΠΕ