Έκτακτη είδηση

target

Target : στοχεύει το επίκεντρο θεμάτων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος είτε πρόκειται για μια χώρα, ένα οικονομικό τομέα ή για μια παγκόσμια τάση. Σε τρία λεπτά, οι δημοσιογράφοι μας κάνουν μιά άμεση και διεισδυτική ανάλυση μιας συγκεκριμένης κατάστασης. Όταν πρόκειται για την οικονομία, το Euronews βρίσκεται πάντα στο… στόχο.

σε συνεργασία με