Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

Τι είναι το Media Programme;

Τι είναι το Media Programme;
Από Euronews

<p>Στο επεισόδια για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, συναντήσαμε νέους που βρήκαν τον επαγγελματικό τους δρόμο χάρη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Media.</p> <p>Τι είναι, όμως, το πρόγραμμα Media; Ο Νιλς Κοχ, της Ε. Επιτροπής, απάντησε στις ερωτήσεις μας και μας έδωσε ενδιαφέροντες συνδέσμους.</p> <p>Δεν μπορέσατε να παρακολουθήσετε το chat; Κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να το δείτε όποτε θέλετε, με ένα κλικ. </p> <p>Για να συμμετέχετε στις συζητήσεις μας, ο τρόπος είναι σταθερός: “σελίδα στο Facebook” http://www.facebook.com/eurogeny<br /> “σελίδα στο Google” https://plus.google.com/101691105050478891663, <a href="http://twitter.com/eurogen_y">Twitter</a> <br /> Διαφορετικά, μπορείτε να γραφείτε στο <a href="http://euronews.us5.list-manage.com/subscribe?u=a8e1a5978b175f9db45cef87d&id=d45b09c18a">εβδομαδιαίο Newsletter</a></p> <p><iframe src="http://www.coveritlive.com/index2.php/option=com_altcaster/task=viewaltcast/altcast_code=19db562c44/height=550/width=600" scrolling="no" height="550px" width="600px" frameBorder="0" allowTransparency="true" ><a href="http://www.coveritlive.com/mobile.php/option=com_mobile/task=viewaltcast/altcast_code=19db562c44" >What is the Media Programme?</a></iframe></p>