Παρουσιάστηκε στο Λονδίνο το αυτοκίνητο χωρίς... οδηγό και τιμόνι

Παρουσιάστηκε στο Λονδίνο το αυτοκίνητο χωρίς... οδηγό και τιμόνι