Πώς θα ήταν η ζωή μας αν μέναμε σε γυάλινα σπίτια;

Πώς θα ήταν η ζωή μας αν μέναμε σε γυάλινα σπίτια;