Βίντεο

Γερός ο μικρός ουρακοτάγκος Μπούντι

Γερός ο μικρός ουρακοτάγκος Μπούντι

<p>Ανάρρωσε πλήρως ο μικρός ουρακοτάγκος που διεσώθη, αφού εντοπίστηκε εγκαταλελείμμενος για μήνες σε ένα κοτέτσι στο δυτικό Βόρνεο. Μετά από τις φροντίδες των ειδικών στο Κέντρο Αποκατάστασης του Κέταπανγκ, ο μικρός ουρακοτάγκος χαίρει άκρας υγείας. Επιπλέον, τώρα έχει μάθει να περπατάει και να τρώει μόνος του.</p>