Λ. Γάζας: Τα παιδιά στο έλεος των συγκρούσεων

Λ. Γάζας: Τα παιδιά στο έλεος των συγκρούσεων

<p>Ένα χρόνο μετά την τελευταία σύρραξη στη Λ. της Γάζα, τα παιδιά που ζουν στην περιοχή βιώνουν ακόμα τον πόνο και την δυστυχία. Όσα είναι 6 ετών, έχουν ζήσει τρεις συγκρούσεις με τους Ισραηλινούς, ενώ όσα είναι δέκα έχουν γνωρίσει την Γάζα μόνο σε κατάσταση πολιορκίας.</p>

<p>Ένα χρόνο μετά την τελευταία σύρραξη στη Λ. της Γάζα, τα παιδιά που ζουν στην περιοχή βιώνουν ακόμα τον πόνο και την δυστυχία. Όσα είναι 6 ετών, έχουν ζήσει τρεις συγκρούσεις με τους Ισραηλινούς, ενώ όσα είναι δέκα έχουν γνωρίσει την Γάζα μόνο σε κατάσταση πολιορκίας.</p>

Τα τελευταία μας βίντεο