Έκτακτη είδηση

Έκτακτη είδηση

Η εκκένωση των πόλεων γίνεται στη βάση συμφωνίας που υπεγράφη το Μάρτιο τόσο από τους ανταρτες όσο και από το στρατό
Διαβάστε όλο το άρθρο