Δίδυμα πάντα γεννήθηκαν στην Κίνα

Δίδυμα πάντα γεννήθηκαν στην Κίνα

<p>Ένα θυληκό και ένα αρσενικό.</p> <p>Η Τσένγκντα φέρνει στη ζωή τα δίδυμα πάντα και στη συνέχεια αναλαμβάνουν οι υπεύθυνοι του κέντρου έρευνας και ανατροφής πάντα Chengdu, στη νοτιοδυτική Κίνα.</p> <p>Μητέρα και βρέφη είναι καλά στην υγεία τους.</p>

<p>Ένα θυληκό και ένα αρσενικό.</p> <p>Η Τσένγκντα φέρνει στη ζωή τα δίδυμα πάντα και στη συνέχεια αναλαμβάνουν οι υπεύθυνοι του κέντρου έρευνας και ανατροφής πάντα Chengdu, στη νοτιοδυτική Κίνα.</p> <p>Μητέρα και βρέφη είναι καλά στην υγεία τους.</p>

Τα τελευταία μας βίντεο