Βίντεο

Μοσούλη: Ένα χρόνο μετά το τέλος των συγκρούσεων