Βίντεο

Τουρίστες δεν εγκαταλείπουν την παραδομένη στην πλημμύρα Βενετία