Βίντεο

Ο Πάπας ευλόγησε τους πιστούς στην άδεια πλατεία του Αγίου Πέτρου