Βίντεο

Βουλγαρία: Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη της Ρίλα