Βίντεο

Αγωγός πετρελαίου Ντρούζμπα (φωτογραφία αρχείου)