Βίντεο

Οι εγκαταστάσεις του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) στην Κομοτηνή