Ενεργειακές κοινότητες

Ισπανία: Οι «ενεργειακές κοινότητες» απαντούν στην κρίση

Έχοντας ως κύριο θεμέλιο την αλληλεγγύη, τεχνίτες σε μια μικρή ισπανική επαρχία τοποθετούν εντελώς δωρεάν ηλιακά πάνελ

Τα τελευταία μας βίντεο