Οι επικεφαλής των αυτοχθόνων

COP15: Οι αυτόχθονες ζητούν περισσότερα

Θέλουν να εισακουστεί η φωνή τους

Τα τελευταία μας βίντεο