Τα πρότυπα ασφάλειας και τι σκοπεύει να κάνει η Ε.Ε. στο μέλλον

Τα πρότυπα ασφάλειας και τι σκοπεύει να κάνει η Ε.Ε. στο μέλλον

Σε συνεργασία με The European Commission

Τα πρότυπα εγγυώνται την ασφάλεια σχεδόν σε ό,τι αγοράζουμε και χρησιμοποιούμε, από τρόφιμα και ιατρικές συσκευές μέχρι παιχνίδια. Η σήμανση CE δείχνει ότι ένα προϊόν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ και μπορεί να πωληθεί στην ενιαία αγορά.

Τα τελευταία μας βίντεο