Έκτακτη είδηση

2012-12-02

Για τις επόμενες δύο ημέρες όσοι εθελοντές θέλουν θα μπορούν να προσφέρουν τον οβολό τους στην Εθνική τράπεζα τροφίμων στην Πορτογαλία.