Έκτακτη είδηση
This content is not available in your region

Κύπρος: Μέτρα για την ανασυγκρότηση του κράτους

Κύπρος: Μέτρα για την ανασυγκρότηση του κράτους
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Δέσμη μέτρων για την ανασυγκρότηση του κράτους παρουσίασε τη Μεγάλη Δευτέρα ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης.

Για την εφαρμογή των μέτρων, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 24 Απριλίου τη σύσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης της υλοποίησης των αποφάσεων και του προγράμματος της Κυβέρνησης, με υποχρέωση την υποβολή μηναίων εκθέσεων προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται:

Για την καταπολέμηση της διαπλοκής

- Θα περιοριστεί στις δύο θητείες το δικαίωμα για επαναδιεκδίκηση εκλογής σε αιρετούς, που ασκούν εκτελεστική εξουσία (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Δήμαρχοι, Κοινοτάρχες). – Για βουλευτές, δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους θα τεθεί περιορισμός στις τρεις συνεχόμενες θητείες

Για την καταπολέμηση της διαφθοράς

- Σε κάθε υπουργείο θα λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου για την παρακολούθηση και υλοποίηση των καταγγελιών της ελεγκτικής υπηρεσίας. – Μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τα υπουργεία και οι οργανισμοί θα καταθέτουν στη Βουλή και έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των παρατηρήσεων της ελεγκτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα λαμβάνονται μέτρα εναντίον τους. – Θα τηρούνται λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων κάθε Αρχής ή οργάνου του δημοσίου και οι αποφάσεις θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της κάθε Αρχής. – Θα καθοριστούν οι αστικές και ποινικές ευθύνες των λειτουργών του δημοσίου για ζημιές που προκαλούνται από δικές τους πράξεις.

Για τον έλεγχο των αξιωματούχων

- Καθορισμός και διεύρυνση των αδικημάτων για τα οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διωχθεί ποινικώς. – Άρση της ασυλίας για τους βουλευτές για όλες τις μορφές αδικημάτων. – Ρύθμιση για ποινικές και αστικές ευθύνες υπουργών για πράξεις ή παραλήψεις κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. – Αύξηση του αριθμού των αξιωματούχων που ελέγχονται και υποχρεούνται να υποβάλουν πόθεν έσχες.

Για την αξιοκρατία

- Θα μειωθεί η βαρύτητα της προφορικής εξέτασης για την πρόσληψη στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα. – Θα προηγείται δημόσια ακρόαση στη Βουλή των υποψηφίων για νευραλγικές θέσεις (ΕΔΥ, ΕΕΥ και Επιτροπής για ημικρατικούς οργανισμούς). – Οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα δημόσια έγγραφα (εξαιρούνται αυτά που επηρεάζουν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα, τις διεθνείς σχέσεις και τα προσωπικά δεδομένα). – Τα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών θα επιλέγονται από ανεξάρτητη επιτροπή προσλήψεων, η οποία θα έχει την ευθύνη για το σύνολο των προσλήψεων στους ημικρατικούς οργανισμούς.

*Για τη δημόσια διοίκηση *

Εντός τριμήνου η Επίτροπος Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας θα καταρτίσει σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του Δημοσίου τομέα.
Θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής: – Καθορισμό στόχων ανά υπουργείο και παρακολούθηση της υλοποίησής τους. – Καθορισμό δεικτών μέτρησης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. – Καθορισμό μεθόδων βελτίωσης των διοικητικών διαδικασιών.

Συμμετοχή των πολιτών

- Με τη συλλογή 10.000 υπογραφών, μία πρόταση πολιτών θα κατατίθεται στη βουλή η οποία θα την επικυρώνει ή θα την απορρίπτει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. – Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους θα γίνεται αυτόματα. – Η συμμετοχή τις εκλογές αποποινικοποιείται. – Θα καταβληθεί προσπάθεια να εισαχθεί η οριζόντια ψηφοφορία και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Απονομή δικαιοσύνης

- Θα συσταθούν Διοικητικά Δικαστήρια που θα μειώσουν το φόρτο εργασίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου και θα μειωθεί ο χρόνος εκδίκασης προσφυγών κατά του δημοσίου. – Τα τμήματα πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας θα ενισχυθούν για να επισπευσθεί η απονομή δικαιοσύνης.