Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση
Οι υποστηρικτές του Μαντέλα προσεύχονται για την υγεία του, όσο ο Μαντίμπα βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη

Οι υποστηρικτές του Μαντέλα προσεύχονται για την υγεία του, όσο ο Μαντίμπα βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη

Περισσότερα No Comment