Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση
Βρέθηκε ο σωσίας του Κιμ Γιογκ Ουν

Βρέθηκε ο σωσίας του Κιμ Γιογκ Ουν

Περισσότερα No Comment