Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση
Διαγωνισμός αλμάτων  αυτοκινήτων στο Sussex

Διαγωνισμός αλμάτων αυτοκινήτων στο Sussex

Περισσότερα No Comment