Έκτακτη είδηση
This content is not available in your region

Ενεργειακό «ντηλ» Γερμανίας - ΕΕ

Ενεργειακό «ντηλ» Γερμανίας - ΕΕ
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Η βαριά βιομηχανία της Γερμανίας θα εξακολουθήσει να απολαμβάνει ελαφρύνσεις για την στροφή της χώρας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για κρατικές ενισχύσεις προς 65 τομείς της βιομηχανίας εντάσεως ενέργειας, υπό την πίεση της Γερμανίας, εγκρίνοντας τη μείωση των περιβαλλοντικών φόρων.

«Πολλές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας έχουν φτάσει σε συγκεκριμένα όρια και επίπεδα ωρίμανσης ώστε πλέον να θεωρούνται ανταγωνιστικές προς τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Κατά συνέπεια είναι καιρός οι τεχνολογίες αυτές να ανταποκριθούν στα κελεύσματα των αγορών αλλά και να υποστηριχθούν μέσα από μια ανταγωνιστική διαδικασία», δήλωσε ο Χοακίν Αλμούνια αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τον Ανταγωνισμό.

Η Ευρωπαική Επιτροπή υιοθέτησε νέες κατευθυντήριες γραμμές για την περίοδο 2014-2020,αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας.

Οι νέοι κανονισμοί περιορίζουν τους τομείς της βιομηχανίας που θα έχουν δικαίωμα σε ελαφρύνσεις από 168 σε 65.