Έκτακτη είδηση
This content is not available in your region

Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας

Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Ολοκληρώθηκε ο έβδομος γύρος συνομιλιών για την επίτευξη της Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσινγκτον.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με την πορεία των διαπραγματεύσεων, αναλυτές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού υποστηρίζουν ότι η συμφωνία οδεύει στο να δώσει υπερεξουσίες σε πολυεθνικές εταιρείες ακόμα και επί του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ακούσαμε τις ανησυχίες ότι οι διαπραγματεύσεις μας δεν θα έπρεπε να προϋποθέτουν ιδιωτικοποίηση δημοσίων υπηρεσιών, όπως είναι οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, η εκπαίδευση και τα εθνικά συστήματα υγείας. Θέλουμε λοιπόν να αδράξουμε την ευκαιρία για να σας πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα θέσουν το θέμα αυτό στις διαπραγματεύσεις», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

«Δεν θα γίνει τίποτα που θα μειώσει ή θα θέσει σε κίνδυνο την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία, την ασφάλεια των καταναλωτών, το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων και γενικά τους πολίτες», είπε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας.

Οι διαπραγματεύσεις αποσκοπούν στην άρση των φραγμών του εμπορίου σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων, έτσι ώστε να καταστεί ευκολότερη η αγορά και η πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ επιθυμούν επίσης να διευκολύνουν τις εταιρείες τους στις επενδύσεις στην οικονομία και των δύο χωρών.