Έκτακτη είδηση

Έκτακτη είδηση

Deutsche Bank: σχέδιο ριζικής αναδιάρθρωσης

Το διαβάζουν τώρα:

Deutsche Bank: σχέδιο ριζικής αναδιάρθρωσης

Deutsche Bank: σχέδιο ριζικής αναδιάρθρωσης
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

«Πολύ λίγα, πολύ αργά» : κάπως έτσι απάντησαν οι μέτοχοι της Deutsche Bank στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της διοίκησης.
Υπό το βάρος του σκληρού ανταγωνισμού, των αυστηρών ρυθμιστικών κανόνων και των συμπιεζόμενων κερδών, η Deutsche Bank αποφάσισε να περικόψει τμήματα που δεν αποφέρουν αρκετά κέρδη.
Σε αυτό το πλαίσιο θα μπει μαχαίρι στα τμήματα επενδυτικής (κατά €200 εκ.), θα πραγματοποιηθεί έξοδος από το ένα δέκατο των χωρών όπου έχει παρουσία και θα αναρτηθεί πωλητήριο στη θυγατρική Postbank.