Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

Ψηφοφορία: Κατά τη γνώμη σας, ποιος θα πρέπει να κερδίσει το πρώτο Ευρωπαϊκό βραβείο καινοτομίας;

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
Ψηφοφορία: Κατά τη γνώμη σας, ποιος θα πρέπει να κερδίσει το πρώτο Ευρωπαϊκό βραβείο καινοτομίας;

Για να θέσει στο προσκήνιο μερικές από τις λαμπρότερες νέες ιδέες στην Ευρωπαϊκή τεχνολογία, και τους άνθρωπους οι οποίοι τις εμπνεύστηκαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απονείμει για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό βραβείο καινοτομίας με την ονομασία Ιnnovation Radar. Το βραβείο αναγνωρίζει την πιο ελπιδοφόρα επιχειρηματική ανάπτυξη σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σχέδια στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Δέκα τέσσερις εταιρείες έχουν προεπιλεγεί και και μπορείτε να ψηφίσετε την αγαπημένη σας παρακάτω.Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της δημόσιας ψηφοφορίας, οι δικαστές θα ανακοινώσoυν το νικητή στο ICT2015 σε τελετή στη Λισαβώνα στις 20-22 Οκτωβρίου 2015..Powered by QuestionPro

http://www.fluidtime.com/en/
http://cloudbroker.com/
http://www.broadbit.com/
http://www.translated.net/en/
https://www.verified.de/
http://www.softeco.it/en/
http://www.eea.sk/
http://www.deeplingo.com/
http://www.trinite-automation.nl/en/
http://www.webratio.com/site/content/en/home
http://www.sparsity-technologies.com/
http://www.expertsystem.com/
http://primo1d.com/
http://www.fluidops.com/en/