Βασίλισσα Ελισάβετ

Βασίλισσα Ελισάβετ Β': Επτά δεκαετίες στον θρόνο