Συντήρησε του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

ΑΔΜΗΕ: Τα έργα διασύνδεσης για αρκετό και πιο φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα