Ο αγρότης Gan Bingdong σε αυτό που άλλοτε ήταν το χωράφι του

Κίνα: Τεράστιες απώλειες στις καλλιέργειες λόγω ξηρασίας