Κύπρος- Διαβατήρια (φωτογραφία Αρχείου)

Κύπρος: Ιδού η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα «χρυσά διαβατήρια»