Μεγάλη Βρετανία

Βασίλισσα Ελισάβετ: Μια ζωή πλήρως αφοσιωμένη στα καθήκοντά της