Κολομβία: Εντοπίστηκε θησαυρός αμύθητης αξίας στα αμπάρια γαλέρας

Κολομβία: Εντοπίστηκε θησαυρός αμύθητης αξίας στα αμπάρια γαλέρας