Γαλλία: Κλιμάκωση με αποκλεισμούς διυλιστηρίων - Ελλείψεις στην αγορά