Μία ανάσα πριν το ένταλμα σύλληψης του κληρονόμου της Red Bull