Η «Βασίλισσα» στην κορυφή της Ευρώπης

Η «Βασίλισσα» στην κορυφή της Ευρώπης