Ιαπωνία: Το πολυτελές τρένο Σικισίμα και το νέο Ολυμπιακό Στάδιο