Προσπάθεια της Ε.Ε. για περισσότερη διαφάνεια στη φορολόγηση των πολυεθνικών

Προσπάθεια της Ε.Ε. για περισσότερη διαφάνεια στη φορολόγηση των πολυεθνικών
Πνευματικά Δικαιώματα  Virginia Mayo/Associated Press
Από euronews

Προσωρινή πολιτική συμφωνία αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι εκπρόσωποι της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία με τη διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προτεινόμενη οδηγία που αφορά την αποκάλυψη πληροφοριών για τη φορολόγηση μεγάλων εταιρειών.

Με βάση την προτεινόμενη οδηγία οι πολυεθνικές ή οι αυτόνομες επιχειρήσεις με συνολικά ενοποιημένα έσοδα άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ για κάθε μία από τις δύο τελευταίες συνεχόμενες οικονομικές χρήσεις, είτε έχουν την έδρα τους στην ΕΕ είτε εκτός, θα είναι υποχρεωμένες να αποκαλύπτουν δημοσίως πληροφορίες φορολογίας εισοδήματος σε κάθε κράτος μέλος, όπως και σε κάθε τρίτη χώρα.

Εκτιμάται πως η εταιρική φοροαποφυγή και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών στερούν από τις χώρες της ΕΕ έσοδα άνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Τέτοιες πρακτικές διευκολύνονται από την απουσία υποχρέωσης των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών να αποκαλύπτουν πού πραγματοποιούν τα κέρδη τους και πού πληρώνουν το φόρο τους στην ΕΕ ανά χώρα.

Στόχος της προτεινόμενης οδηγίας είναι να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια για να αποτραπεί η εταιρική φοροαποφυγή.

Το προσωρινά συμφωνημένο κείμενο θα υποβληθεί τώρα στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πολιτική έγκριση.

Σχετικές ειδήσεις