Τι σημαίνει η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων στην ΕΕ σε όρους κοινωνικής ασφάλισης

Τι σημαίνει η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων στην ΕΕ σε όρους κοινωνικής ασφάλισης
Από Euronews

Απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική ασφάλιση με όσους εργάζονται στη χώρα καταγωγής τους;

17 εκατομμύρια πολίτες της Ε.Ε ζουν ή εργάζονται σήμερα στο εξωτερικό.

12,4 εκατομμύρια απ’ αυτούς είναι σε ηλικία που εργάζονται. Συνεπώς, το 4% του πληθυσμού της Ε.Ε που είναι σε ηλικία απασχόλησης ζει σε κάποια άλλη χώρα της Ε.Ε.

Είναι προστατευμένοι με όρους Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τον ίδιο τρόπο σε σύγκριση με εκείνους που εργάζονται στη χώρα καταγωγής τους;

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τομείς παροχών κοινωνικής ασφάλισης: Υγειονομική περίθαλψη, παροχές μητρότητας / πατρότητας, ανεργία και συνταξιοδοτικά δικαιώματα...

...και υπάρχουν Τέσσερις Αρχές:

Έχετε κάλυψη από τη νομοθεσία μιας χώρας κάθε φορά, ώστε να πληρώνετε εισφορές μόνο σε μία χώρα.

Έχετε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της χώρας όπου έχετε κάλυψη. Αυτό είναι γνωστό ως η αρχή της ίσης μεταχείρισης ή της μη διάκρισης.

Όταν ζητάτε παροχές, λαμβάνονται υπόψη οι προηγούμενες περίοδοι ασφάλισης, εργασίας ή διαμονής σε άλλες χώρες, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν δικαιούστε χρηματικές παροχές από μία χώρα, μπορείτε γενικά να τις λάβετε ακόμα και αν ζείτε σε διαφορετική χώρα. Αυτό είναι γνωστό ως η αρχή της εξαγωγιμότητας.

Περισσότερες πηγές • Motion Design – Newic