Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

Η δημοσιονομική κατάσταση στην Ευρώπη

Από Euronews
euronews_icons_loading
Η δημοσιονομική κατάσταση στην Ευρώπη
Πνευματικά Δικαιώματα  euronews

Η Ευρώπη μπορεί να μην έχει χώρες με υπερβολικό έλλειμμα αυτή την στιγμή (πάνω από 3% του ΑΕΠ), αλλά το δημόσιο χρέος παραμένει ακόμη υψηλό σε πολλές χώρες της Ε.Ε. Η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες με αναλογία δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, κοντά ή πάνω από το 100%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες δαπάνες και ο δανεισμός των εθνικών κυβερνήσεων δεν υπερβαίνουν ορισμένα όρια. Αλλά δεν μπορεί να πιέσει κάποια κυβέρνηση να κάνει επενδύσεις.

Τώρα, με την αυξανόμενη ανάγκη επενδύσεων για να ενισχυθεί η εγχώρια ζήτηση, μερικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία ωθούνται να αυξήσουν τις δαπάνες τους, καθώς είναι οι μόνες που έχουν το δημοσιονομικό χώρο να το κάνουν. Το να έχεις δημοσιονομικό περιθώριο είναι σαν να έχεις χρήματα στην τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι χώρες μπορούν να αυξήσουν τις επενδύσεις ή να μειώσουν τους φόρους, χωρίς να υποσκάπτουν την μακροχρόνια υγεία των δημόσιων οικονομικών.