Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας

Τι είναι το πρόγραμμα SURE και πώς θα στηρίξει την απασχόληση στην Ε.Ε.

Από Euronews
euronews_icons_loading
Τι είναι το πρόγραμμα SURE και πώς θα στηρίξει την απασχόληση στην Ε.Ε.
Πνευματικά Δικαιώματα  euronews

Το μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) απευθύνεται στα κράτη μέλη που πρέπει να κινητοποιήσουν σημαντικά χρηματοδοτικά μέσα για την καταπολέμηση των αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού στην επικράτειά τους. Μπορεί να παρέχει χρηματοδοτήσεις ύψους έως 100 δισ. ευρώ με τη μορφή δανείων από την ΕΕ προκειμένου τα πληττόμενα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αιφνίδιες αυξήσεις των δημόσιων δαπανών για τη διατήρηση της απασχόλησης. Το μέσο SURE αποτελεί καίριο στοιχείο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την προστασία των πολιτών και τον μετριασμό των εξαιρετικά αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδοτούν μισθούς και προστατεύουν τις θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μέσω προγραμμάτων μειωμένης απασχόλησης ή προσωρινής αναστολής. Το SURE, η εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λειτουργεί ως μια δεύτερη γραμμή άμυνας για αυτά τα προγράμματα, όπως αυτό που αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, παρέχοντας χρηματοδοτική στήριξη 90 δις ευρώ, μέσω δανείων στις 18 χώρες της Ε.Ε.

Η θέσπιση του μέσου SURE αποτελεί μια ακόμη απτή έκφραση αλληλεγγύης της Ένωσης, χάρη στην οποία τα κράτη μέλη συμφωνούν να αλληλοστηρίζονται μέσω της Ένωσης, καθιστώντας διαθέσιμους πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους με τη μορφή δανείων. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διοχετευτούν στα δικαιούχα κράτη μέλη με τη μορφή δανείων που θα τα βοηθήσουν να καλύψουν άμεσα δαπάνες συνδεόμενες με τη χρηματοδότηση εθνικών προγραμμάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοιων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει συνολική χρηματοδοτική στήριξη ύψους 90,3  δισ. ευρώ σε 18 κράτη μέλη.  Έχουν ήδη χορηγηθεί 40 δισ. ευρώ. Η Επιτροπή θα δανειστεί έως 100 δις ευρώ από τις αγορές, μέσω της έκδοσης ομολόγων με χαμηλό επιτόκιο λόγω της σταθερής πιστοληπτικής αξιολόγησης που απολαμβάνει η Ε.Ε. Στη συνέχεια διοχετεύει τα χρήματα στα κράτη μέλη με ευνοϊκούς όρους.

Τα ομόλογα του προγράμματος SURE είναι κοινωνικά ομόλογα, δηλαδή θα εξυπηρετήσουν έναν πραγματικά κοινωνικό στόχο. Όσα εκδόθηκαν το 2020 πρέπει να αποπληρωθούν μεταξύ 2025 και 2051. Στις 27 Οκτωβρίου, το κοινωνικό ομόλογο EU SURE εισήχθη στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και θα εμφανίζεται στο πράσινο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (LGX), την κορυφαία παγκοσμίως πλατφόρμα αφιερωμένη αποκλειστικά σε βιώσιμους τίτλους.