Η Ευρώπη πατά και πάλι στα πόδια της: Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Από Euronews
Η Ευρώπη πατά και πάλι στα πόδια της: Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Πνευματικά Δικαιώματα  euronews

Στον πυρήνα του σχεδίου ανάκαμψης της Ε.Ε. για να σταθεί ξανά η Ευρώπη στα πόδια της μετά την πανδημία, είναι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Στις 18 Δεκεμβρίου 2020 το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον Μηχανισμό.Το νομοθετικό πλαίσιο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2021.

Ο μηχανισμός των 672,5 δισ. € βρίσκεται στον πυρήνα της πρωτοφανούς προσπάθειας ανάκαμψης της ΕΕ, του «Next Generation EU»: του σχεδίου των 750 δισ. € που συμφωνήθηκε από τους ηγέτες της Ε.Ε. τον Ιούλιο του 2020.

Ο μηχανισμός έχει στη διάθεσή του 312,5 δις ευρώ σε επιχορηγήσεις και 360 δις ευρώ σε δάνεια. Τα κονδύλια αυτά θα δοθούν για δημόσιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση των οικονομιών των κρατών μελών της Ε.Ε.

Για να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά τα χρήματα, τα κράτη μέλη πρέπει να ετοιμάσουν το δικό τους εθνικό σχέδιο ανάκαμψης, αποδεικνύοντας ότι θα διαθέσουν το 37% του ποσού στη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και το 20% σε πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης των οικονομιών τους.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι οικονομίες τους θα προβούν στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, με αποτέλεσμα να γίνουν πιο βιώσιμες και ανθεκτικές. Οι άλλοι πυλώνες του σχεδίου έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ανταγωνιστικότητας.

Τα σχέδια αυτά πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι το τέλος της άνοιξης. Οι πρώτες εκταμιεύσεις αναμένονται το καλοκαίρι.

Το ταμείο θα λειτουργήσει για έξι χρόνια από το 2021-2026. Πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντλήσει χρήματα από τις αγορές, όλα τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών πρέπει να επικυρώσουν το νομοθετικό πλαίσιο που ονομάζεται Σύστημα Ιδίων Πόρων της Ε.Ε., που είναι η νομική βάση που δίνει τη δυνατότητα στα ταμεία να δανειστούν.