Μακροοικονομική Χρηματοδοτική Συνδρομή Ε.Ε.: Τι είναι και σε ποιους παρέχεται;

Από Euronews
Μακροοικονομική Χρηματοδοτική Συνδρομή Ε.Ε.: Τι είναι και σε ποιους παρέχεται;
Πνευματικά Δικαιώματα  euronews

Τι είναι η Μακροοικονομική Χρηματοδοτική Συνδρομή (ΜΧΣ);

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει βοήθεια έκτακτης ανάγκης σε 10 χώρες, για τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης και του συμφωνημένου προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται χώρες που είναι υποψήφιες να μπουν στην Ε.Ε., είναι πιθανές υποψήφιες ή είναι χώρες γειτονικές στην Ε.Ε.. 

Η μακροοικονομική συνδρομή παρέχεται υπό μορφή μεσοπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων δανείων, ή επιχορηγήσεων ή ενός συνδυασμού των δύο με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και χαμηλά επιτόκια. Η συνδρομή έχει τη μορφή δανείων με μέγιστη μέση διάρκεια 15 ετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δανείζεται τα αναγκαία κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές ή από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.

Η συνδρομή δίνεται στην κεντρική τράπεζα της χώρας και χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών του ισοζυγίου πληρωμών.

Το συνολικό ποσό που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 3 δις ευρώ. Τα ποσά διατίθενται ως εξής:

Αλβανία: 180 εκατομμύρια ευρώ

Βοσνία-Ερζεγοβίνη: 250 εκατομμύρια ευρώ

Γεωργία: 150 εκατομμύρια ευρώ

Ιορδανία: 200 εκατομμύρια ευρώ

Κοσσυφοπέδιο: 100 εκατομμύρια ευρώ

Μολδαβία: 100 εκατομμύρια ευρώ

Μαυροβούνιο: 60 εκατομμύρια ευρώ

Βόρεια Μακεδονία: 160 εκατομμύρια ευρώ

Τυνησία: 600 εκατομμύρια ευρώ

Ουκρανία: 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε ποιες χώρες δίνεται η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή;

Η ΜΧΣ έχει σχεδιαστεί για τις χώρες που βρίσκονται κοντά στην ΕΕ από γεωγραφική, οικονομική και πολιτική άποψη, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων και πιθανών υποψήφιων χωρών, των γειτονικών χωρών της ΕΕ που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, άλλων χωρών εκτός της ΕΕ.

Πώς συμμετέχουν οι χώρες στην μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή;

Για να λάβουν τα δάνεια, οι χώρες πρέπει να έχουν δεχθεί μια σειρά από όρους. Ανάμεσά τους, να έχουν υπογράψει ένα οικονομικό πρόγραμμα με το ΔΝΤ, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους δημοκρατικούς θεσμούς, να εφαρμόζουν οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και να πατάσσουν την διαφθορά.